Protokolidentifikator er defineret som den identifikator, der peger på en bestemt protokol, der vil blive brugt til at søge i ressourcen. Overvej for eksempel URL'en eller Uniform Resource Locator for Techwalla, "http://www.Techwalla.com". I denne URL kaldes "http" protokolidentifikator.

Apple håber på stærk julesæson

URL-layout

URL består af to dele. Protokolidentifikator er den første del af en URL, før kolon, og den anden del af URL, efter kolon, kaldes Ressource Name.

Brug

Protocol Identifier bruges til at indikere forskellige protokoller, der vil blive brugt, såsom Hypertext Transfer Protocol eller HTTP, File Transfer Protocol eller FTP og File.

Faktum

Protokolidentifikator og ressourcenavnet i URL'en er adskilt fra hinanden med et kolon og to skrå streger. I "http://www.Techwalla.com", http, er for eksempel en protokolidentifikator adskilt fra ressourcenavnet med ": //".

Sikkerhed

Protokolidentifikatorer kan bruges til netværkssikkerhed, når de implementeres som portuafhængig protokolidentifikation. Denne implementering giver dig mulighed for at inspicere den målrettede protokol.

Indsigt

To URL-adresser med de samme ressourcenavne, men forskellige protokolidentifikatorer, navigerer til forskellige placeringer. For eksempel vil "http://www.Techwalla.com" og "ftp://www.Techwalla.com" ikke navigere til det samme sted.