En standardprotokol er en mandat, fast procedure til udførelse af en opgave. Ofte udpeget ved hjælp af rutediagram eller stavet i tekstuelle trin, kan standardprotokol anerkendes nationalt eller de facto-accepteres, men ikke nationalt anerkendt. Der er lige så mange typer standardprotokol, som der er opgaver tilknyttet dem.

...

Computer kommunikation

Elektronik som telefoner, computere og DVD-optagere kommunikerer ved hjælp af datalinjer. Disse enkeltlinjer tilvejebringer enhed til enhed-kommunikation gennem samtrafik. Dens standardprotokol opretter datapakker, der er krypteret gennem linjerne og samlet igen, så modtageren kan forstå meddelelsen.

Medicinsk protokol

Spild af kropsvæske på akutthuset kræver, at miljøspecialister følger specifik protokol for at rydde op i rodet, så patienter og hospitalets personale ikke udsættes for infektion og vira som AIDS. Arbejdsmiljø- og sundhedsadministrationsoprydningsprotokol falder ind under standardprotokollen "Universelle forsigtighedsregler", mens oprydningspolitik for hospitaler muligvis falder ind under de facto standardprotokoller.

Beslutningsprotokol

En type de facto standardprotokol administrerer beslutningsprocesser. Disse bliver ofte industristandarder, hvis den valgte protokol fungerer for gruppen eller et projekt. Kvalitetsteams brainstorme og vælge, hvilken protokol der giver mening for et projekt, falder ind under de facto-protokoller.