Du kan dele et fotoalbum på Facebook på to måder: ved hjælp af linket Del eller Gear-menuen. Begge muligheder er tilgængelige direkte fra dit fotoalbum. Brug linket Del til at dele albummet med andre Facebook-brugere. Gear-menuen er på den anden side den bedre mulighed for at dele albummet med folk uden for Facebook.

...

Del et album på Facebook

...

Klik på dit navn i hovedmenuen øverst på din Facebook-konto for at få vist din tidslinje, og klik derefter på knappen Fotos for at indlæse din Fotoside.

Afhængig af hvor du er på Facebook, kan du også få adgang til din Fotoside ved at klikke på linket Fotos under overskriften Apps til venstre på siden.

...

Vælg Album under overskriften Fotos, og vælg derefter det album, du vil dele.

...

Rul om nødvendigt ned, og klik på linket Del, der findes under albumets fotos.

...

Vælg hvor på Facebook du vil dele albummet. Valgmulighederne inkluderer på din tidslinje, på en andens tidslinje, i en gruppe og i en privat besked.

...

Indtast en beskrivende meddelelse om albummet, hvis du ønsker det, og klik derefter på knappen Del album for at dele albummet.

Del et link til dit album

...

Klik på dit navn i hovedmenuen øverst på Facebook for at få vist din tidslinje, og klik derefter på knappen Fotos.

...

Vælg Album under overskriften Fotos, og vælg derefter det album, du vil dele.

...

Klik på Gear-ikonet, og vælg Hent link. Gearikonet findes nær det øverste hjørne af albummet. Det ligner et mekanisk gear eller tandhjul.

...

Kopier det medfølgende link til din computers udklipsholder for at dele det uden for Facebook. Du kan indsætte dette link på et vilkårligt antal steder, såsom en e-mail-besked, en chatklient eller et andet socialt netværk.

Alternativt, hvis du vil dele linket med nogen på Facebook, skal du klikke på Send i besked og gå videre til næste trin.

...

Indtast dine ønskede Facebook-modtagere i feltet Til, og klik på Send for at dele et link til fotoalbummet.