Et oscilloskop er en type elektrisk måleinstrument, som du kan analysere et signals bølgeform på. I modsætning til andre typer måleudstyr kan du se, hvordan et signal ændrer sig over tid eller som respons på stimuli. Lær om oscilloskopets fordele og ulemper, så du ved, hvornår oscilloskopet er passende til en given omstændighed.

Test af elektronisk udstyr

Real-time analyse

Når du slutter et oscilloskopsonde til en strømkilde, viser enheden straks sin bølgeform på skærmen. Bølgeformen er en visuel repræsentation af signalets toppe og dale. Andre produkter, såsom multimeteret, viser kun spændingen. Ved at se bølgeformen i realtid kan du hurtigt beregne dens frekvens og se efter dips og pigge i strømkilden. Dette værktøj er vigtigt for diagnostisk arbejde og ikke kun for at bestemme spænding eller modstand.

Præcisionsstyring

Der er mange drejeknapper og andre typer kontroller i ansigtet på et oscilloskop. Med disse drejeknapper kan du præcist styre størrelsen og formen på bølgeformen. Med praksis kan du lokalisere og isolere andre signaler, der kan forstyrre det kredsløb, du analyserer. For eksempel kan du bruge "VOLTS / DIV" -knappen til at øge bølgeformens højde og få en bedre aflæsning af dens frekvens. Denne knap er placeret på venstre side af de fleste oscilloskoper.

Omkostninger og brugervenlighed

En ulempe er, at oscilloskoper koster mange gange mere end andre typer elektroniske måleinstrumenter, såsom multimetre. De er også meget sofistikerede og har tendens til at være dyre at reparere, hvis de er beskadiget. Derudover skal du lære at manipulere oscilloskopets kontroller for at få det bedste, højeste troskabssignal fra et kredsløb, som kan tage en masse praksis. Dette står i skarp kontrast til en enhed som en multimeter, hvor du blot undersøger et kredsløb og ser dets spænding øjeblikkeligt.

Signalstøj

Oscilloskoper kan være for følsomme over for interferens fra nærliggende kredsløb. Dette gælder især, når du bruger en til at teste en computers elektriske system. Hvis du f.eks. Bruger det til at teste bundkortet, får du en vis interferens fra skærmkortet, harddisken og endda computerens fan. Du kan filtrere denne interferens ud, hvis du har en ekspertviden om oscilloskopets kontroller, men det tager stadig tid.